CanonLaw.info

Dr. Edward Peters 

To work for the proper implementation of canon law is to play an extraordinarily

constructive role in continuing the redemptive mission of Christ. Pope John Paul II

Blog

Directory

Facebook

Webmaster

Abbreviations

Masterpage

1983 Code

 

Masterpage

1917 Code

 Masterpage

 Liber Extra

 

 Masterpage

 Eastern Code

Resolution

1152 x 864

Updated

3 jan 2013

Resource Page on Engel, Manuale Parochorum


Overview

coming

ddc bio

 


 

Related Pages

 

Master Page on

Corpus Iuris Canonici

 

Master Page on

Gratian's Concordantia

 

Master Page on the

Ius Decretalium

 

Resources on

Ius Decretalium (Friedberg edition)

 

Resource Page on Gottofredo da Trani,  Summa Perutilis

 

Resource Page

on Fagnanus,

Jus Canonicum

sive Commentaria

 

Resource Page

on Engel,

Manuale Parochorum

 

Resource Page

on Schmier,

Iurisprudentia

canonico-civilis

 

Resource Page

on Ferraris,

Prompta Bibliotheca

 

Resources on the

Ius Novissimum

 

Readings in the

History of Canon Law

 

Ludovico Engel (Austrian Benedictine, 1674), Manuale Parochorum de plerisque functionibus et obligationibus [1661] ... (Apud Joseph Bettinelli: Venetiss, 1733), 108 double column pages, bound here with Engel's Collegium Universi.

 

appeared within the

 

Ludovico Engel (Austrian Benedictine, 1674), Collegium Universi Juris Canonici antehac juxta triplex juris objectum partitum [1671-1674] ... 7th ed., (Apud Joseph Bettinelli: Venetiss, 1733), 527 double-column pages, bound here with Engel's Manuale Parochorum.

 

 Engel's Collegium Universi of 1751

wherein the Manuale Parochorum was printed

 

Engel's Manuale Parochorum is organized into Pars, Caput, "", and Sectio. There are eight special marriage questions treated as a chapter. Pagination is offered to give a sense of the length of treatment.

 

001

Pars I

001

Caput 1. Quid sit parochia

002

Caput 2. De aedificatione et reparatione ecclesiarum parochialium

003

Caput 3. De consecratione ecclesiarum parochialium, altarium, et paramentorum

004

Caput 4. De reconciliatione ecclesiarum pollutarum

006

Caput 5. De immunitate ecclesiarum parochialium locali, reali, et personali

006

   1. De immunitate locali

007

   2. De immunitate reali et personali

010

Caput 6. De exactionibus episcopalibus quibus ecclesiae parochiales subjacent

011

Caput 7. De alienatione praescriptione bonorum parochialium, aliisque ecclesiarum parochialium privilegiis

 

 

012

Pars II

012

Caput 1. De parochorum institutione et qualitate

013

   1. De jure patronatus

016

   2. De institutione, collatione, concursu

018

Caput 2. De triplici qualitate aetatis, morum, et scientiae in parocho requisita

019

Caput 3. An regulares sint capaces beneficiorum curatorum etiam saecularium

020

Caput 4. De vicariis parochialium ecclesiarum

021

Caput 5. De obligatione residendi in parochia

023

Caput 6. De obligatione breviarii

025

Caput 7. De obligatione missae

026

Caput 8. De obligatione praedicandi Verbum Divinum

026

Caput 9. De obligatione parochianorum observandi jejunia et festa

 

 

028

Pars III

028

Praefatio. De sacramentis in genere

028

Caput 1. De baptismo

030

Caput 2. De paenitentia

030

   1. De sacramento paenitentiae in genere et jurisdictione requisita

031

   2. De casibus reservatis papalibus et episcopalibus, et de effectu censurae, excommunicationis

038

   3. De indulgentiis

039

Caput 3. De Eucharistia

041

Caput 4. De extrema unctione

041

Caput 5. De matrimonio

041

   1. De sponsalibus

041

       Sectio 1. De differentia inter sponsalia, matrimonium, conjugium, et nuptiae

042

       Sectio 2. Quomodo contrahantur sponsalia

044

       Sectio 3. Quibus modis dissolvantur sponsalia

046

   2. De aetate requisita ad sponsalia vel matrimonium

047

   3. An parentes pro liberis vel liberi sine consensu parentum contrahere possint

048

   4. De impedimentis impedientibus matrimonii

049

   5. De impedimentis dirimentibus

049

       Sectio 01. De errore

050

       Sectio 02. De conditione

052

       Sectio 03. De voto

052

       Sectio 04. De cognatione spirituali, legali, naturali

055

       Sectio 05. De crimine

056

       Sectio 06. De disparitate cultus

056

       Sectio 07. De vi

057

       Sectio 08. De ordine

057

       Sectio 09. De ligamine

058

       Sectio 10. De publica honestate

059

       Sectio 11. De affinitate

060

       Sectio 12. De impotentia

062

       Sectio 13. De dispensatione super impedimentis

064

   6. De solemnitate matrimonii

066

   7. De dissolutione matrimonii

070

    8. De iudicio causarum matrimonialium

071

Casus matrimonialis in quo sequentes quaestiones tractantur

072

  I. Polygamia quo jure prohibita et an aliquo modo possit licere

072

  II. Matrimonia clandestina quando et quare invalidata

072

  III. Matrimonium clandestinum an obliget in conscientia

072

  IV. Sententia in causa matrimoniali an transeat in rem judicatam

072

  V. Nullitate matrimonii uni tantum parti cognita an liceat petere vel exigere debitum

073

  VI. Quae sint media ad evitandam redditionem debiti

073

  VII. An medium in praesenti casu apprehensum fuerit licitum

074

  VIII. An proles ex matrimonio illegitimo nata sit legitima

 

 

074

Pars IV

074

Caput 1. De decimis

074

   1. Quid sint, cui, et quomodo solvantur decimae

077

   2. Quo fundamento aliis praeter parochum jus decimandi competere possit

080

   3. Qualiter detur immunitas a solvendis decimis

082

Caput 2. De primitiis et oblationibus

084

Caput 3. De sepulturis

 

   1. Quinam sint indigni sepultura ecclesiastica

087

Caput 4. De parochorum potestate disponendi circa sua bona et reditus

 

 

092

Pars V

092

Caput 1. De votis

092

   1. Quid sit votum quaenam ejus requisita et obligatio

095

   2. Qualiter obligatio voti tollatur

097

Caput 2. De juramentis

100

Caput 3. De usuris

100

   1. Quid sit usura ac quo jure prohibita

103

   2. De specialibus quibusdam pactis an sint usuraria

106

   3. De restitutione et poenis usuariorum